Trọng tải: 42 tấn

Dung tích: 7,790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 40 tấn

Dung tích: 7,790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 60 tấn

Dung tích: 7,790 cc

Giá : Liên hệ
0973101127