Trọng tải: 16 tấn

Dung tích: 7,790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 6,25 tấn

Dung tích: 5,200 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 6,5 tấn

Dung tích: 5,200 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Dung tích: 7,790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Dung tích: 7,790 cc

Giá : Liên hệ
0973101127