Trọng tải: 16 tấn

Dung tích: 7,790 cc

1.746.000.000

Trọng tải: 6,25 tấn

Dung tích: 5,200 cc

910.000.000

Trọng tải: 6,5 tấn

Dung tích: 5,200 cc

900.000.000

Trọng tải: 9 tấn

Dung tích: 7,790 cc

1.376.000.000

Trọng tải: 9 tấn

Dung tích: 7,790 cc

1.385.000.000
0973101127