Trọng tải: 1,8 tấn

Dung tích: 2,999 cc

480.000.000

Trọng tải: 1,9 tấn

Dung tích: 2,999 cc

475.000.000

Trọng tải: 2 tấn

Dung tích: 2,999 cc

530.000.000

Trọng tải: 2,4 Tấn

Dung tích: 2,999 cc

480.000.000

Trọng tải: 2,5 tấn

Dung tích: 2,999 cc

475.000.000

Trọng tải: 2,7 tấn

Dung tích: 2,999 cc

530.000.000

Trọng tải: 2,9 tấn

Dung tích: 2,999 cc

525.000.000

Trọng tải: 950 Kg

Dung tích: 2,999 cc

480.000.000
0973101127